petek, 29 septembra, 2023
Latest

DIR 2023

Dnevi industrijske robotike 2023

Avtor: doc. dr. Janez Podobnik, univ. dipl. inž. el., Fakulteta za elektrotehniko
Janez.Podobnik@fe.uni-lj.si

Od torka, 28. marca, do četrtka, 30. marca, so na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani potekali že 18. tradicionalni Dnevi industrijske robotike, ki jih organizira Laboratorij za robotiko. Dnevi industrijske robotike so namenjeni študentom Univerze v Ljubljani in so bili izvedeni v obliki robotskega hekatona z nagradnim skladom, kjer so udeleženci reševali aktualen problem iz industrije. Poleg izziva, ki so ga reševali udeleženci, je namen dogodka povezati študente, organizatorje in industrijo. Študentje so imeli možnost spoznati predstavnike industrije, obratno pa so partnerji predstavili izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Pri organizaciji dogodka so sodelovali tudi mentorji, študentje zadnjega leta študija robotike.

Dnevi industrijske robotike so se začeli z nagovorom vodstva fakultete ter uvodnimi predavanji. Prvo predavanje je bilo o osnovnih pojmov robotike, da so se udeleženci seznanili z njimi. Nato so sledila predavanja predstavnikov podjetja SICK o varnosti v robotiki ter predstavitev sponzorja Iskre Mehanizmi. Nazadnje je bila predstavitev izziva, ki ga je pripravilo podjetje Iskraemeco: problem pakiranja elektronskih števcev v kartonasto embalažo, ki jo je potrebno najprej razviti in nato potisniti števec vanjo. Embalaža se tesno prilega števcu, kar otežuje vstavljanje le-tega.

Na robotskem hekatonu je sodelovalo sedem ekip, skupaj pa je bilo 38 udeležencev. V posamezni ekipi je bilo od 5 do 6 udeležencev, ki so bili predvsem s tehničnih in naravoslovnih fakultet Univerze v Ljubljani. Tekmovanja se je udeležila tudi mednarodna ekipa, ki je vključevala tekmovalce iz Makedonije, sicer študente Fakultete za elektrotehniko. Pogum so pokazali tudi študentje 1. letnika fizike, ki so sestavili svojo ekipo in se udeležili tekmovanja. Opremljeni samo z znanjem programiranja v programskem jeziku Python, so se morali naučiti, kako pravilno povezati senzorje in cevi za zrak za pnevmatska prijemala ter se spopasti s programiranjem robota. Čeprav niso zmagali, so se v treh dneh naučili zgraditi delujočo robotsko aplikacijo.

Prvi dan so se udeleženci ukvarjali z zasnovo svoje rešitve problema. Vsaki ekipi je bil dodeljen industrijski robot, pri delu so jim pomagali mentorji študentje. Tekmovalci so si morali zamisliti korake programa ter izbrati opremo in senzorje, ki jih bodo uporabili. Za vsako ekipo je bil na voljo osnovni izbor opreme in senzorjev, manjkajoče dele pa so lahko dobili v Laboratoriju za robotiko. V programskem okolju za načrtovanje mehanskih komponent so izrisali ustrezne komponente za robotsko celico. Nekatere ekipe so načrtale tudi lastna prijemala, ki so jih izdelali s 3D tiskalnikom. Največ dela so ekipe opravile drugi dan, ko so imele na voljo cel dan. Ekipe so si zamislile različne rešitve. Osnovne korake njihovih rešitev pa je mogoče strniti v naslednjih korakih. Udeleženci so izdelali in sprogramirali svoje rešitve za prepoznavo, kje se nahaja kartonasta embalaža. S prijemali na robotu so prijeli kartonasto embalažo, jo namestili v ustrezno vložišče in jo razprli. Marsikatera ekipa je izdelal program, ki je s kamero preveril, če je embalaža odprta. Nato so ponovno z robotskim vidom, ki so ga izdelali sami, določili mesto kje se nahaja elektronski števec, ga prijeli in vložili v tesno prilegajočo kartonasto embalažo. Števec v embalaži so nato odložili na končno odložišče. Poleg tega so morali poskrbeti tudi za ustrezno varnost, pri čemer so si pomagali z laserskimi senzorji, ki so zaznali, če je v delovni prostor robota vstopil človek. Aplikacija je bila tako varna tako za tekmovalce kot opazovalce. Nekatere ekipe so svoje aplikacije nadgradile tudi z razvojem uporabniškega vmesnika za razvijalce. 

Ob samem dogodku hekaton za tekmovalce, so bila postavljena tudi razstavna mesta za sponzorje, ki so mimoidočim študentom in obiskovalcem Fakultete za elektrotehniko predstavljali svoje izdelke in podjetja. Na razstavnem prostoru se je vozil tudi mobilni robot, ki je delil promocijske prospekte za študij. Drugi dan so študenti mentorji vsem udeležencem spekli palačinke, da ne bi ob zavzetem delu pozabili na okrepčilo.

Dogodek se je zaključil tretji dan. Tekmovalci so svoje rešitve predstavili komisiji za ocenjevanje, ki je bila sestavljena iz predstavnikov organizatorjev iz Laboratorija za robotiko ter strokovnjakov iz podjetja Iskraemeco. Po ocenjevanju je komisija razglasila zmagovalno ekipo, ki je prejela glavno nagrado. Nagrado sta dobili tudi druga in tretja ekipa. Zmagala je ekipa z imenom »Vstavi ime skupine« iz Fakultete za elektrotehniko, ki je bila sestavljena iz študentk in študentov 3. letnika 1. bolonjske stopnje univerzitetnega študija. Druga je bila ekipa »SoftTouch«, tretja pa »The Mild Bananas«. Dnevi industrijske robotike so se uspešno zaključili za vse ekipe, saj so vztrajale do konca in uspele razviti osnovno rešitev za vstavljanje števca v embalažo. Udeleženci so bili z rešitvami zadovoljni, vendar so nekatere ekipe izjavile, da bi imele dovolj idej, da bi lahko tekmovale še en dan in še bolj dodelale svoje aplikacije. Organizatorji in sponzorji so Dneve industrijske robotike 2023 označili kot zelo uspešne in z velikim potencialom za razširitev tekmovanja.

Dodaj odgovor